søndag 13. januar 2013

Kreativ Glede - Nominering av "månedens oppmuntrer"


Ta turen innom

KREATIV GLEDE, for nominering


NOMINERING AV

 "Månedens Oppmuntrer"

Du er enestående.

Du er enestående.
Du er mer verdt enn noen kan måle.
Du har noe som er spesielt for deg.
Du har noe å gi andre.
Du har gjort noe som du kan være stolt av.
Du har store ubrukte ressurser.
Du duger til noe.
Du kan godta andre.
Du har evne til å forstå og lære av andre.
Det er noen som er glad i deg!

Jeg vil nok ikke si dette om meg selv, men det hadde
 vært hyggelig om noen sa det til meg! 

Jeg ønsker derfor lage en nominering av:
"Månedens Oppmuntrer". 


Kriterier for nominasjon:

  • Denne personen kan være din mor, bror, søster, far, vinnende  nabo, bekjent, kollega etc. 
  • Han/hun har inspirert, rørt, oppmuntret, gjort eller bare vært der for deg når du trengte det. 
  • Hvem er denne personen som fortjener en liten overraskelse og omtale på vår blogg side? 

Denne personen vil få tilsendt en overraskelse med 
scrapbookutstyr og/eller en gave fra vårt utvalg, med et kort 
med nominasjons beskrivelsen og hvem som nominerte de 
til "Månedens Oppmuntrer"!

Slik gjør du for å være med i trekningen av "Månedens Oppmuntrer":


  1. Begrunn kort hva denne personen gjør/eller
  2.  har gjort, som du setter pris på!
  3. Hvorfor fortjener denne personen en overraskelse!
  4. Skriv navnet til den du nominerer.
  5. Fest logoen(se nederst på siden) på sidebaren i bloggen din.
Dersom du ikke er følger av bloggen, setter jeg pris
 på om du gjør det, hvis så, skriv dette i kommentarfeltet,
 så er du også med på en liten ekstratrekning 
av en "overraskelse"

Fint hvis du deler siden med de du nominerer og 
andre venner og bekjente. Vi foretar trekning av 
"Månedens Oppmuntrer" den 30. i hver mnd
 (unntatt februar, da blir det 28.) For å være med må 
ditt bidrag må være inne minst 2 dager før trekning.


"Månedens Oppmuntrer" Januar 2013.
Frist 30. januar 2013
Logo

Ingen kommentarer: